berkasihkasih kerana Allah.

berkasihkasih kerana Allah.